Presenten mesures en contra de les proves esportives al Parc Natural de Mariola sense presentar cap informe als interessats

Després de la reunió que el Centre Excursionista Alcoi com a organitzador de la prova “Pujada a Montcabrer”, conjuntament amb altres organitzadors de proves esportives a Mariola, més concretament les carreres del Xitxarratrail i Trail Solidari, hem tingut al Centre d’Interpretació del Parc Natural de Mariola en el Mas Ull de Canals, on se’ns ha informat i hem pogut debatre sobre la nova regulació sobre proves esportives, fem saber en aquesta nota de premsa.

Primerament demanar disculpes pel nostre anterior escrit al Director Conservador del Parc Natural, ja que encara que en la plaça actual es troba com a Interí, s’ha accedit a ella amb un concurs de mèrits intern per a tècnics ja amb plaça. La nostra apreciació no era correcta i així ho fem saber.

Com a contingut de la reunió, no es tracta d’un problema puntual d’aquest parc, sinó que és un problema de tots els Parcs Naturals a causa de la proliferació de proves esportives. La idea no és prohibir del tot, que podria fer-se segons la normativa actual, sinó el fer una regulació. Que no es tracta d’una decisió arbitraria, ja que la normativa diu que la zona de protecció integral, l’ús es restringit a activitats únicament destinades a coneixement del parc i amb grups reduïts.

Que es va pensar prohibir totes les proves esportives, però abans d’això s’ha decidit el fer una regulació, que inevitablement implica algunes restriccions. Que així mateix els preocupa el possible impacte que produeixen els corredors que entrenen pels recorreguts de les proves, i que la restricció únicament es vol fer per a la zona de protecció integral, que de fet no és tot el Parc i plantegen que les proves, en la mesura del possible, poden buscar traçats alternatius que no passen per aquesta zona.

També es vol tancar el nombre de proves a realitzar, amb les que actualment ja s’han autoritzat, les quals 5 d’elles es veuen afectades per aquestes mesures, entre elles la Pujada al Montcabrer i el Trail Solidari. Alguns dels problemes que tenen és pel manteniment de les sendes, per això s’ha parlat de la possibilitat que algunes proves compartisquen alguns trams del recorregut. S’ha parlat de simplificar o normalitzar els informes necessaris per a la realització de les proves, i també s’ha parlat que els informes de degradació que els realitza Governació, s’han de demanar específicament per escrit. Es recomana seguir les indicacions del manual Europarc per a realitzar proves en espais protegits, encara que moltes d’elles ja ho fan. I ens recomanen que informem els corredors que no facen ús dels recorreguts per a entrenar en els períodes de restricció per nidificació d’aus (de febrer a juliol).

Al torn de preguntes, un dels organitzadors del Trail Solidari, enceta la ronda de debat amb una sèrie de qüestions, moltes de les quals compartim la resta d’assistents. Primerament es demanen els informes que han produït la mesura de prohibició de les proves en aquestes dates, i diu que el Trail Solidari no te impacte sobre les sendes, i deixa caure que “altres activitats” si les deterioren. Es pregunta si altres activitats organitzades o no, en zona integral es permetran fer. La contestació és que no si incompleixen la normativa, encara que la restricció és principalment per a “proves esportives”. També es comenta que en qualsevol cas, la decisió ja ha sigut presa, no hi ha tornada enrere. Al CEA se’ns indica que no els ha semblat bé que difonguérem el document perquè en teoria no era un document públic sinó per a treball intern (en aquest punt si discrepem, ja que en cap lloc es feia tal menció). També fem constar que tal volta la reunió hauria d’haver-se fet abans de la carta “informativa” però s’ha fet així per a constatar que ja és una decisió presa. Es fa constar que el nombre de participants en totes les proves és molt reduït comparat amb el total de gent que accedeix al Parc Natural (que pot estar al voltant de l’1%), però justament és una de les activitats fàcilment controlable i per això s’ha actuat.

Ara caldrà veure com queda el repartiment de proves esportives en les dates on no hi ha restricció, pel que se’ns emplaça al mes d’octubre per tal de confeccionar un calendari conjunt, coordinat amb el Parc Natural. Per la nostra banda, el Centre Excursionista Alcoi té tres possibilitats per a la Pujada a Montcabrer: Canviar la prova de data conjuntament amb les altres proves afectades, canviar el recorregut però en aquest cas ja no seria “Pujada a Montcabrer” perquè la zona del cim és de protecció Integral, o deixar de realitzar la prova cosa que ens doldria molt, ja que anem realitzant aquesta cursa des de 1998.

Top