Fes-te soci/a

Per a unir-te al Centre Excursionista d’Alcoi cal, primer, emplenar i signar la domiciliació bancària.

Si ets menor d’edat hauràs d’emplenar i signar tant l’autorització paterna com la de drets d’imatge.

Seguidament, caldrà que emplenes el següent formulari adjuntant-hi el document de domiciliació bancària (i les autoritzacions paterna i de drets d’imatge si ets menor d’edat).

Les quotes anuals són les següents:

Adults: 30 €
Menors: 18 €
Familiar 60 € (inclou els 2 pares, mares o tutors legals, i els fills o filles menors d’edat)

Només es permeten .jpeg,.jpg,.png,.gif,.tiff,.psd,.pdf,.eps,.ai,.indd,.raw. Mida màxima dels fitxers: 1 MB.
El NIF/NIE no pot estar ja registrat
Aquest email no pot estar ja registrat
Utilitza el botó Ctrl/Command per a seleccionar diversos elements o eliminar-ne el seleccionat.
Només es permeten .doc,.docx,.pdf. Mida màxima dels fitxers: 1 MB.
Només es permeten .doc,.docx,.pdf. Mida màxima dels fitxers: 1 MB.
Mare/pare/tutora/tutor núm. 1 ha d'estar donat d'alta i tindre la quota adult/a
Mare/pare/tutora/tutor núm. 2 ha d'estar donat d'alta i tindre la quota adult/a
ex: ES91 2100 0418 4502 0005 1332

Top