El CEA contesta a la circular del director conservador dels Parcs Naturals del Carrascar de la Font Roja i de la Serra de Mariola.

*Adjuntem baix la circular que ha publicat el director conservador del Parcs Naturals de la Font Roja i Mariola.

“Del Centre Excursionista Alcoi, com a col·lectiu afectat a la realització des de fa més de 18 anys de la pujada a Montcabrer, per la CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE NOUS CRITERIS RESPECTE A LA REALITZACIÓ DE PROVES ESPORTIVES EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE MARIOLA, emesa pel seu director conservador a dia 28 de Juny de 2017.

En aquesta circular, el director conservador del Parc Natural de Mariola informa a les entitats que organitzen proves al Parc Natural (Pujada a Montcabrer, Trail Solidari, algunes del XitxarraTrail, etc), que es denegaran totes les proves entre Febrer i Juliol per motius conservacionistes, per a no molestar a les aus nidificants.

Ens agradaria fer constar el nostre malestar per a dita decisió, presa sense cap informació, ni reunió, ni cap votació a la Junta Rectora del Parc on únicament es va informar de que estava estudiant-se.

En l’informe rebut, ens indiquen que hi ha uns s informes i estudis realitzats després de cada prova i que han motivat dita circular, però no disposem d’ells per a poder fer al·legacions. També hem de suposar que la RESTRICCIÓ serà total, volem dir que igualment molesta a les aus la el pas de persones corrent, com el de persones que vajen a peu realitzant una excursió, tant siga organitzada com siga lliure.

També ens agradaria saber qui te la facultat de prendre aquestes decisions, ja que pensem que l’òrgan competent és la Junta Rectora, on en cap moment s’ha votat aquesta decisió i que en l’actualitat pareix més un òrgan informatiu amb cap capacitat de decisió, encara que al PRUG si posa que el Director Conservador te la potestat de fer-ho. Però em de recordar un parell de coses de les quals es va fer ressò quan l’actual Govern de la Generalitat va entrar a governar: Els directors dels Parcs Naturals no serien designats a dit, sinó que es realitzarien unes oposicions per a tal lloc. També han fet de la Transparència la seva bandera. Ni una cosa ni l’altra s’han complit en aquest cas, ja que l’actual Director Conservador va esser escollit a dit i amb aquest tema no s’ha operat amb transparència.

També ens agradaria saber si s’han mesurat les conseqüències de concentrar els permisos per a les proves en sols 3 mesos efectius (a partir de setembre i comptant sols parcialment desembre i gener), els altres mesos son pràcticament inhàbils. Justament la concentració de proves pot provocar l’efecte invers en quant a massificació i erosió. I s’ha mesurat les conseqüències socioeconòmiques per a les poblacions afectades? Entenem que el nombre de proves a la Serra de Mariola no es de les més elevades del País Valencià, i distribuïdes en un territori prou ampli, per la qual cosa entenem que l’impacte es puntual i no molt més excessiu que el pas dels grups excursionistes que poden passar qualsevol altre dia.

Per això mateix ens agradaria que es fera gala de la dita transparència i disposar del estudis realitzats per a prendre tal decisió i que no es tracta d’una decisió arbitraria pressa per una persona particular que puga tindre perjudicis contra la realització de carreres de muntanya, com també la tenen contra la circulació de bicicletes per senders. De la mateixa forma que els pobles, entitats, i altra gent que te veu i vot a les Juntes Rectores tinga la capacitat de decidir sobre les qüestions que afecten al Parc i no siga merament un òrgan informatiu com ho és en l’actualitat.”

Atentament
Directiva del Centre Excursionista d’Alcoi
Top